IP prístupové riešenia pre parkoviská


Bezkontaktné čítačky s predĺženým dosahom


 • Použitie pre služobné parkoviská
 • Použitie pre autoparky kamiónov, autobusov
 • Použitie pre pracovné mechanizmy na staveniskách
 • Možnosť modifikácie pre prístup a evidenciu prítomnosti pracovníkov na stavbách, projektoch, montážach ...
 • UHF pasívna karta umiestnená vo vozidle
 • Čítacie zariadenie (UHF anténa) umiestnené na vjazde a výjazde, dosah až 5m
 • Vyhodnocovanie kontrolérmi Entry
 • Nastavenie a počítanie maximálneho stavu vozidiel elektronickým počítadlom E COUNT
 • Info o kapacite parkoviska pripojeným semafórom E LIGHT
 • Správa systému administračným softvérom Access 3.5
 • Softvér pre evidenciu času stráveného v areáli
 • Počet a identifikácia áut, pracovníkov ,,vnútri"
 • Možnosť spájania systémov cez LAN alebo internet


prisrupovy system pre parkoviska