• Baterka
  • Baterka
  • Baterka

Prístupové a dochádzkové systémy Entry


Stiahnite si
leták

download

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI SYSTÉMOV ENTRY:


  • Prístupové systémy slúžia na zabezpečenie ochrany vstupu do priestorov s využitím bezkontaktných prístupových kariet, číselných kódov alebo biometrických znakov.

  • Využitie systémov poskytuje rýchle, komfortné a bezpečné ovládanie otvárania dverí,
    brán, závor alebo turniketov oprávnenými osobami.

  • Individuálne alebo skupinové nastavenie oprávnení umožňuje vstup do určených priestorov povoleným osobám len v stanovenom čase a zamedzí nekontrolovanému pohybu osôb v objektoch, výťahoch a pod.

  • Systémy Entry umožňujú okrem prístupových funkcií aj použitie zariadení pre evidenciu a spracovanie dochádzky.

  • Zariadenia Entry sú pripojiteľné cez lokálnu počítačovú sieť alebo internet a je možné ich spájať do väčších celkov podľa požiadaviek zákazníka.